Logo
  • Dariaus ir Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius
  • +370 615 39070

Kartu atverskime naują
elektroninių dokumentų puslapį

Mes teikiame laiko žymų paslaugas užtikrindami kvalifikuotų elektroninių parašų galiojimą per visą
elektroninių dokumentų gyvavimo ciklą.

Atominis laikrodis

Laiko žymai sukurti yra naudojamas atominis laikrodis, atkuriantis visuotinio koordinuotojo laiko Lietuvos skalę UTC(LT)

Saugumas

Siekiant apsaugoti laiko žymas, jos pasirašomos BalTstamp elektroniniu parašu, kuriam sukurti yra naudojamas 2048 bitų ilgio privatusis raktas, esantis FIPS 140‑2 standartą atitinkančiame kriptografiniame modulyje.

Atitiktis standartams

BalTstamp atitinka Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) standartus, apibrėžiančius laiko žymos sandarą bei laiko žymų tarnybos veiklą.